หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
วิสัยทัศน์ อบต.บุฝ้าย
 
" บุฝ้ายน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน "
 
 
พันธกิจ
 
  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครบถ้วนเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
  ส่งเสริมการศึกษา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ
  บำรุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  คุ้มครอง ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสถานที่ท่องเที่ยว
  ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย
  พัฒนาระบบการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
  จัดระบบคมนาคมให้เหมาะสม
  จัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ให้ครบถ้วนเพียงพอ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการพัฒนาคน สังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
  ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
  ส่งเสริมการสาธารณสุข การรักษาพยาบาลและป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
  ส่งเสริมพัฒนาการเกษตร
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้านการจัดระเบียบสังคม
และความเข้มแข็งของชุมชน
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนาท้องถิ่น
  ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตสำนึก
และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนา
  พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
  จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ให้พอเพียงแก่การปฏิบัติงาน
  เสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย
และธรรมาภิบาล
 
คู่มือประชาชน  
คำแนะนำภาษี  
KNOWLEDGE  
แบบสอบถาม  
ประมวลผลสำรวจ  
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 25130 โทร : 037-292-922 โทรสาร : 037-292-922
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย
จำนวนผู้เข้าชม 2,669,858 เริ่มนับ 6 ก.ย. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 037-292-922
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10