หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการ อบต.บุฝ้าย
ศาสนสถานในตำบลบุฝ้าย
การศึกษาในตำบลบุฝ้าย
สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลบุฝ้าย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุฝ้าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย
www.bufai.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การปฏิบัติราชการ และเพื่อเป็นการสื่อสารระหว่างประชาชนกับหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย จึงได้จัดทำเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
เพื่อนำมาพัฒนาตำบลของเราต่อไปครับ
ติดต่อ อบต.บุฝ้าย
โทร : 037-292-922
นายสมชาย ศรีกล่ำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย
 
 
NEWS
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย ติดต่อสอบถาม 037-292922
ข่าวสาร
 
 
 
 
กิจกรรม
 
 
กิจการสภา
 
 
วีดิทัศน์
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
ประกวดราราจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete ( [ 12 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 163 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concr [ 22 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 195 
ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 22 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 174 
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน [ 22 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 166 
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตั [ 14 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 175 
 
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalti [ 8 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 161 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตั [ 24 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 201 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 


ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 4326 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 6 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ลูกรัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินเกล็ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2565 ]ซื้อน้ำยากำจัดยุง , หน้ากากป้องกันสารเคมี ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโ [ 11 เม.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2565 ]จ้างเหมาบริการในการสำรวจภาคสนาม ตามโครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษี [ 31 มี.ค. 2565 ]ซื้อสารกำจัดลูกน้ำยุงลาย ประจำปีงบประปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (นมปิดเทอม) สำหรับเด็กเล็กใน ศูนย์พ [ 25 มี.ค. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (นมปิดเทอม) สำหรับเด็กเล็กใน ศูนย์พ [ 24 มี.ค. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนสังกัดสำนักงาน [ 24 มี.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2565 ]

 
 
 
 
 
 
สายตรงปลัด
โทร.037-292-922
 
 
  ศูนย์ดำรงธรรม
ข่าวสารภายนอก
   
 
แนวปฏิบัติในการเรียกรายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1508  [ 24 พ.ค. 2565 ]
สื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) กพส. มท 0810.7/ว1506  [ 24 พ.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนและเด็กเล็กในด้านลดภาระค่าใช้จ่าย กศ. มท 0816.1/ว1458  [ 24 พ.ค. 2565 ]
ขอเชิญประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบ Thai Water Plan ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1505  [ 24 พ.ค. 2565 ]
บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 สน.บถ.  [ 24 พ.ค. 2565 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 สน.บถ. มท 0809.2/ว49  [ 24 พ.ค. 2565 ]
ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1492  [ 24 พ.ค. 2565 ]
การแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) กศ. มท 0816.2/ว1489 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ค. 2565 ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ปฐมนิเทศโครงการศูนย์ทดลองหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ฯ ภูมิภาคที่ 1 ภาคกลาง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1503 [เอกสาร]  [ 24 พ.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์การให้บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1502  [ 24 พ.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6050-6094 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ค. 2565 ]
ขอประชาสัมพันธ์โครงการ นวัตกรรมรักษ์โลก กศ. มท 0816.5/ว1473  [ 23 พ.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว1488 [รายชื่อ]  [ 23 พ.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย (เด็กเล็ก) ในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการโดยใช้สมองเป็นฐานฯ รับเฉพาะครูในจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด สน.บถ. มท 0809.4/ว1487  [ 23 พ.ค. 2565 ]
บัญชีเรียกรายงานตัวข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 23 พ.ค. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1463  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1462  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1461  [ 20 พ.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1460  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การผ่อนผันปิดงวดบัญชีและการส่งรายงานประจำเดือน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1459  [ 20 พ.ค. 2565 ]
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.7/ว1452  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.3/ว1449  [ 20 พ.ค. 2565 ]
โครงการคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.3/ว1434  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัด ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1432  [ 20 พ.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและบ่อดักไขมัน กม. มท 0804.6/ว1426  [ 20 พ.ค. 2565 ]
 
   
 
ปจ 0017.3/ว 1815 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการขอเปลี่ยนแปลงชื่อจังหวัด อำเภอ และตำบล หมู่บ้าน หรือสถานที่ราชการอื่น ๆ [ แนบ1 ]  [ 20 พ.ค. 2565 ]    
ปจ 0017.3/ว 1814 เรื่อง แนวทางการส่งเรื่องขอให้พนักงานอัยการดำเนินคดีปกครองด้วยระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ [ แนบ1 ]  [ 20 พ.ค. 2565 ]    
ปจ 0017.2/5135 เรื่อง รายงานการรับรองการขออนุญาตสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2565 [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 20 พ.ค. 2565 ]    
ปจ 0017.2/5133 เรื่อง รายงานการรับรองการขออนุญาตสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2565 [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 20 พ.ค. 2565 ]    
ปจ 0017.2/5132 เรื่อง การปรับรองการขออนุญาตสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2565 [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 20 พ.ค. 2565 ]    
ปจ 0017.2/ว 1813 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณารับรองการขออนุญาตสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2565 [ แนบ1 ]  [ 20 พ.ค. 2565 ]    
ปจ 0017.3/ว 1793  เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 19 พ.ค. 2565 ]  
ปจ 0017.3/ว 1744   เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 5/2565 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ผ่านทางระบบ Cisco Webex Meetings [ แนบ1 ] [ แนบ2 ] [ แนบ3 ]  [ 12 พ.ค. 2565 ]  
ปจ 0017.2/ว 1732  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 12 พ.ค. 2565 ]  
ปจ 0017.3/ว 1692 เรื่อง ชื่อการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 การกำหนดขอบเขตการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ การจัดพิธีการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 11 พ.ค. 2565 ]  
ปจ 0017.2/ว 1643 เรื่อง การเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565  [ 6 พ.ค. 2565 ]  
ปจ 0017.2/ว 1642  เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการคัดสรรตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล [ แนบ1 ] [ แนบ2 ] [ แนบ3 ] [ แนบ4 ] [ แนบ5 ]  [ 6 พ.ค. 2565 ]  
ปจ 0017.2/ว 1641  เรื่อง คำให้สัมภาษณ์ของปลัดกระทรวงมหาดไทยในรายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 6 พ.ค. 2565 ]  
ปจ 0017.2/ว 110 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ เที่ยวชุมชน ยลวิถี [ แนบ1 ]  [ 6 พ.ค. 2565 ]  
ปจ 0017.3/ว 1621 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 44)  [ 6 พ.ค. 2565 ]  
ปจ 0017.2/ว 1546  เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน เกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนการสร้างความสามัคคีปรองดองของหน่วยงานของรัฐ [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 29 เม.ย. 2565 ]  
ปจ 0017.2/ว 1531  เรื่อง การประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี [ แนบ1 ] [ แนบ2 ] [ แนบ3 ]  [ 28 เม.ย. 2565 ]  
ปจ 0017.2/ว 1511  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ แนบ1 ]  [ 27 เม.ย. 2565 ]  
ปจ 0017.2/ว 1487 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมเปิดโครงการ คลองโสม น้ำใส เทิดไทองค์ราชัน  [ 26 เม.ย. 2565 ]  
ปจ 0017.2/ว 1486, 4294 เรื่อง การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566 [ แนบ1 ] [ แนบ2 ] [ แนบ3 ] [ แนบ4 ]  [ 26 เม.ย. 2565 ]  
 
   
 
ทต.กบินทร์ [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.บางแตน [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.บางแตน บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (อ.11-อ.15) [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.สะพานหิน ประกาศยกเลิกการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ กรณีโรคติดเชื้อไวรัส [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.บางแตน วันป่าชุมชนแห่งชาติ 2565 [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.บางแตน การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ.2565 [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
ทต.บ้านสร้าง ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสร้าง ประจำป [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 17 
อบต.บางแตน การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปร [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.บุฝ้าย ประกาศ อบต.บุฝ้าย เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีปฏิบัติของผู้เข้ารับ [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 18 
อบต.บุฝ้าย ประกาศ อบต.บุฝ้าย เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้ [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 19 
อบต.สะพานหิน ประชาสัมพันธ์การส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัยและจริยธรรมของข้าราชการ [ 22 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
อบต.สะพานหิน โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและจริยธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 22 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
อบต.สะพานหิน โครงการคัดเลือกปราชญ์ชาวบ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 21 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.สะพานหิน โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น [ 21 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
อบต.สะพานหิน ประชาสัมพันธ์คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน [ 21 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
 


ทต.บ้านสร้าง จ้างเหมาขุดวางท่อระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ [ 24 พ.ค. 2565 ]ทต.บ้านสร้าง จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ คันหมายเลขทะเบียน 81-1802 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 24 พ.ค. 2565 ]ทต.บ้านสร้าง วัสดุก่อสร้าง [ 24 พ.ค. 2565 ]อบต.บางแตน จ้างโครงการลงลูกรังถนนสายเข้าบ้านนายบรรจง แก่นจันทร์ หมู่ที่ 5 บ้านปลายคลอง ตำบ [ 24 พ.ค. 2565 ]อบต.บางแตน จ้างโครงการลงลูกรังถนนสายหนองไอ้กวด หมู่ที่ 1 บ้านใหม่ ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง [ 24 พ.ค. 2565 ]อบต.บางแตน จ้างโครงการลงลูกรังถนนสายหนองสรวง , โครงการลงลูกรังเสริมถนนสายเข้าบ้านนายสมาน แช [ 24 พ.ค. 2565 ]อบต.บางแตน จ้างโครงการลงลูกรังเสริมถนนสายคลองบางขวด และโครงการลงลูกรังเสริมถนนสายเลียบแม่น้ [ 24 พ.ค. 2565 ]อบต.บางแตน จ้างโครงการลงลูกรังเสริมถนนสายชวดอ้ายข่าง และโครงการลงลูกรังถนนสายเข้าบ้านนายขวั [ 24 พ.ค. 2565 ]อบต.บางแตน จ้างโครงการลงลูกรังเสริมถนนสายลำโตนด หมู่ที่ 13 บ้านลำโตนด ตำบลบางแตน อำเภอบ้านส [ 24 พ.ค. 2565 ]อบต.นาดี จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 เส้นบ้านนายศิริชัย ถึงหน้าโรงเรียนบ้านโนนสูง โดยวิธี [ 24 พ.ค. 2565 ]อบต.นาดี จ้างปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุก หมู่ 12 จากบ้านนายจอย พนไพร ถึงบ้านนายทนุ เกลี้ยงพร [ 24 พ.ค. 2565 ]อบต.สะพานหิน ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2565 ]ทต.นาดี จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียนรถ ปจ 81-1486 ปราจีนบุรี โดยวิธีเ [ 23 พ.ค. 2565 ]ทต.โคกปีบ เหมารถยนต์โดยสารสองชั้นปรับอากาศ ในการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานโครงการอบรมและทัศนศ [ 23 พ.ค. 2565 ]ทต.กบินทร์ จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า (กองช่าง) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2565 ]อบต.บุฝ้าย ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2565 ]ทต.โคกมะกอก ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโ [ 20 พ.ค. 2565 ]ทต.นาดี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. สายเชื่อมบ่อพักน้ำเดิม [ 20 พ.ค. 2565 ]ทต.นาดี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. สายเชื่อมบ่อพักน้ำเดิม [ 20 พ.ค. 2565 ]ทต.บ้านสร้าง จ้างเหมาลงลูกรังปรับพื้นที่พร้อมเทคอนกรีตทำลานล้างรถยนต์บรรทุกขยะเทศบาลตำบลบ้านส [ 19 พ.ค. 2565 ]

 
 
กระดานสนทนา
 
 
เว็บไซต์ อบต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี (14 ส.ค. 2564)    อ่าน 160  ตอบ 0  
 
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์

กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านเนินยาว

น้ำตกตะคร้อ
สถานที่สำคัญ
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อผลการดำเนินงาน
แบบขอรับการสนับสนุน
รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์
แบบขอกำลังอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
แบบร้องทุกข์
 
 
SERVICE
 
คู่มือประชาชน  
คำแนะนำภาษี  
KNOWLEDGE  
แบบสอบถาม  
ประมวลผลสำรวจ  
  GOOGLE MAP
NAX SOLUTION
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บุฝ้าย พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  น้ำประปา
  การสื่อสารภายในตำบล
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 25130 โทร : 037-292-922 โทรสาร : 037-292-922
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย
จำนวนผู้เข้าชม 624,762 เริ่มนับ 6 ก.ย. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 037-292-922
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
| แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10
 

facebook
อบต.บุฝ้าย

facebook
อบต.บุฝ้าย
อบต.บุฝ้าย